Presentació de propostes

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, així com entitats i associacions inscrites al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament.

 

QUAN?

Del 5 d'agost al 29 de setembre.

 

CATEGORIES

 

PASSOS A SEGUIR:

1. Descarrega't la fitxa de presentació de la proposta i el document d'explicació o demana-ho a l'OAC.

2. Emplena tots els camps, de manera clara i concisa.

3. Lliura les dues fitxes a través de la Seu Electrònica o a les OAC mitjançant una instància genèrica.

4. Pots acompanyar les propostes amb un vídeo de presentació (d'un màxim d'1 minut) per a la seva difusió.

 

ON ES PODEN PRESENTAR?

 • Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana del municipi, en el seu horari habitual (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores; dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores a Ribes; dimarts i dijous, de 16 a 19 hores a Les Roquetes), on serà registrada.
 • Telemàticament a través d'una instància genèrica a la Seu Electrònica.

 

QUANTES PROPOSTES PUC PRESENTAR?

Es limita a un màxim de 3 les propostes a presentar en cadascuna de les categories:

 1. Per a INVERSIONS, la suma del valor del conjunt dels projectes que una persona o entitat presenti no superi la quantitat de 100.000 euros.
 2. En el cas de les propostes de despesa per a PROJECTES SOCIALS O CULTURALS, cadascuna d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. 
 3. Els projectes de PERSPECTIVA DE GÈNERE, IGUALTAT, LGTBI i FEMINISMES no podran superar l’import estimat de 2.500 euros cadascun.

No obstant, és permès presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament.

 

Altres consideracions:

 • Serà imprescindible incloure les dades de contacte per tal d'aclarir dubtes, si fos necessari.
 • Cal presentar una fitxa i un document explicatiu per cada proposta.
 • Es permet presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament per escrit si es dóna el cas i disposen de finançament complementari per part de la persona o entitat proposant.
 • Les propostes podran anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents explicatius perquè se’n faci difusió.
 • Es pot sol·licitar la participació a les jornades de presentació de projectes per part de les seves persones promotores que desitgin exposar-les públicament enviant un correu electrònic a alcaldia@santperederibes.cat
 • Per tal de complimentar les fitxes es podrà comptar amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals. En aquest sentit, caldrà demanar cita prèvia al telèfon de l’ajuntament (93 896 73 00) o mitjançant sol·licitud al correu electrònic alcaldia@santperederibes.cat.

 

Nota: les propostes seran estudiades per part dels serveis tècnics corresponents per tal de verificar l'acompliment dels criteris exposats a les normes reguladores dels pressupostos participatius. Abans de la data d'inici del període de votacions, les propostes seleccionades seran exposades a la web municipal i a les OAC del municipi per la seva consulta. Les propostes no seleccionades, també, seran exposades amb l'explicació de la seva no inclusió.