Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 25 de febrer de 2020

Agenda pública: dia 25 de febrer de 2020

Ahir no vaig poder escriure l'agenda. Així que us faig un petit resum. Al matí vaig tenir reunió de direcció per planificar millores a l'organització de l'ajuntament. Després, vaig treballar en el pla facturació municipal i al migdia, visites amb veïns i veïnes. A la tarda, vaig estar a l'hospital.

Aquest matí, he anat a l'hospital i després, tinc reunions de treball sobre l'autòdrom i altres projectes de desenvolupament econòmic. A la tarda, junta de govern i coordinació d'equip. BON DIMARTS!! Fotos de la millora de la vorera de Rafael Alberti. Continuem treballant!!

Ayer no pude escribir la agenda. Así que os hago un pequeño resumen. Por la mañana tuve reunión de dirección para planificar mejoras a la organización del ayuntamiento. Después, trabajé en el plano facturación municipal y a mediodía, visitas con vecinos y vecinas. Por la tarde, estuve en el hospital. Esta mañana, he ido al hospital y después, tengo reuniones de trabajo sobre lo autòdromo y otros proyectos de desarrollo económico. Por la tarde, junta de gobierno y coordinación de equipo. BUEN MARTES!! Foto de la memòria de la acera de Rafael Alberti. Continuamos trabajando!!

                                                                 

Dijous, 20 de febrer de 2020

Agenda pública: dijous dia 20 de febrer de 2020.

Aquest matí he tingut reunió de treball a la Diputació de Barcelona amb la presidenta de l'Àrea Lluïsa Moret, i els seus diputats i coordinadora Teresa Llorenç per explicar el projecte de municipi saludable i demanar suport per diferents accions del pla de salut, igualtat i convivència ! Esperem poder comptar amb el seu suport!! Gràcies a les regidores Antònia Pulido Fernández i Sandra Shimazu Salvatierra per la vostra feina!! Treballant amb el ¿!! La resta de la tarda seré a l'hospital.

Esta mañana he tenido reunión de trabajo a la Diputación de Barcelona con la presidenta del área Lluïsa Moret, y sus diputados y coordinadora Teresa Llorenç para explicar el proyecto de municipio saludable y pedir apoyo por diferentes acciones del plan de salud, igualdad y convivencia ! Esperemos poder contar con su apoyo!! Gracias a las regidoras Antònia Pulido Fernández y Sandra Shimazu Salvatierra por vuestro trabajo!! Trabajando con lo ¿!! El resto de la tarde estaré en el hospital.

                                                                    

Dilluns, 17 de febrer de 2020

Agenda pública: dilluns dia 17 de febrer de 2020

Aquest matí tinc visites de veïns i veïnes. Després, una reunió de treball amb la Fundació Miranda i Parc del Garraf. Al migdia, reunió amb l'equip de direcció per treballar millores en l'organització de l'Ajuntament. I a la tarda, trobada amb els taxistes del municipi per millorar el servei. BON DILLUNS!!

Esta mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Después, una reunión de trabajo con la Fundación Miranda y Parque del Garraf. Al mediodía, reunión ambvl'equip de dirección para trabajar mejoras en la organización del Ayuntamiento. Y por la tarde, encuentro con los taxistas del municipio para mejorar el servicio. BUEN LUNES!!

 

                                                                                                                                           

Divendres, 14 de febrer de 2020

Agenda pública: 14 de febrer de 2020

Avui he tingut reunió de treball amb governació. Després, he anat a Olivella invitada a per la seva alcaldessa a la inauguració de la portada d'aigua a la plana novella. Seguidament, he tornat a l'ajuntament per resoldre temes pendent i urgents. BON DIVENDRES!! comparteixo unes fotos de la visita a les obres del nou pavelló de Ribes.

Hoy he tenido reunión de trabajo con gobernación. Después, he ido a Olivella invitada a por su alcaldesa a la inauguración de la portada de agua en la llanura novel. Seguidamente, he vuelto al ayuntamiento para resolver temas pendiente y urgentes. BUEN VIERNES!! comparto unas fotos de la visita a las obras del nuevo pabellón de Ribes.

 

                                                                                                         

Dijous, 13 de febrer de 2020

Agenda pública: dijous dia 13 de febrer de 2020

Aquest matí vaig a visitar les obres de la vorera de Rafael Alberti a Les Roquetes i del Pavelló de Ribes. Al migdia, aniré als premis Biosfera on l'Ajuntament l'hem rebut. A la tarda, reunió sobre els plans desocupació juvenils de tota la comarca i al vespre, Junta de Portaveus del Consell Comarcal. BON DIJOUS!! Treballant amb passió!!

Esta mañana voy a visitar las obras de la acera de Rafael Alberti en Les Roquetes y del Pabellón de Ribes. Al mediodía, iré a los premios Biosfera donde el Ayuntamiento lo hemos recibido. Por la tarde, reunión sobre los planes desempleo juveniles de toda la comarca y por la noche, Junta de Portavoces del Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!! Trabajando con pasión!!