Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 12 de desembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 12 de desembre de 2019

Avui rebré a l'Ajuntament els nens i nenes de les escoles Santa Eulàlia, Les Roquetes i Mediterrània en el projecte de cooperativisme que estan fent. Treballen aprenent com muntar una cooperativa de manera real! Gràcies al servei significatives econòmiques de la Mancomunitat per col.laborar. Al migdia, tinc reunió de treball amb la Federació empresarial. Després, tinc reunió amb Ucer i Fem Ribes. A la tarda, curs de formació i junta de portaveus del consell comarcal! BON DIJOUS!!

Agenda pública: jueves día 12 de diciembre de 2019

Hoy recibo en el Ayuntamiento a los niños y niñas de las escuelas Santa Eulalia, Les Roquetes y Mediterráneo en el proyecto de cooperativismo que están haciendo. Trabajan aprendiendo cómo montar una cooperativa de manera real! Gracias al servicio significativas económicas de la Mancomunidad para colaborar. Al mediodía, tengo reunión de trabajo con la Federación empresarial. Después, tengo reunión con Ucer y Fem Ribes. Por la tarde, curso de formación y junta de portavoces del consejo comarcal! BUEN JUEVES!!

Dimarts, 10 de desembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 10 de desembre de 2019

Avui començo el dia amb una reunió amb en Miquel Muç per parlar del Sefed Ribes. Seguidament, marxo a BCN amb la regidora d'habitatge Ana Herrera Bordallo a la direcció general d'habitatge per demanar programes en el nostre municipi. Al migdia, reunió de treball amb el regidor Juan García. A la tarda, aniré a la cantada de nadales a la Residència El Redòs i desprès, coordinació de govern i Junta de Portaveus. BON DIMARTS!! Una foto ahir al vespre a l'arbre de nadal a la plaça Marcer!

Hoy empiezo el día con una reunión con en Miquel Muç por habla del Sefed Ribes. Seguidamente, marcho en BCN con la regidora de vivienda Ana Herrera Bordallo a la dirección general de vivienda para pedir programas en nuestro municipio. A mediodía, reunión de trabajo con el regidor Juan García. Por la tarde, iré a la cantada de villancicos a la Residencia El Redòs y después, coordinación de gobierno y Junta de Portavoces. BUEN MARTES!! Una foto ayer al atardecer del árbol de navidad en la plaza Marcer!

Dilluns, 9 de desembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 9 de desembre de 2019

Aquest matí tinc visites de veïns i veïnes. Seguidament, reunió de treball sobre el projecte per millorar la zona de la Cervereta a Les Roquetes. Al migdia, Consell d'Alcaldies amb la visita de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Nuria Marín per tractar temes de la comarca. A la tarda, reunió amb el sindicat de la policia i al vespre, reunió amb les entitats per presentar el projecte de millora de El Local a Ribes. BON DILLUNS!!

Esta mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Seguidamente, reunión de trabajo sobre el proyecto para mejorar la zona de la Cervereta en Las Roquetes. A mediodía, Consejo de Alcaldías con la visita de la Presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín para tratar temas de la comarca. Por la tarde, reunión con el sindicato de la policía y al atardecer, reunión con las entidades para presentar el proyecto de mejora del Local en Ribes. BUEN LUNES!!

Dijous, 5 de desembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 5 de desembre de 2019

Avui he tingut diferents visites i reunions per treballar propostes per a les persones amb malaltia mental. També, la prevenció d'incendis amb la Federació d'Adfs i al migdia, amb les persones responsables de Bombers de la Regió Sud de BCN i el cap del Parc de Bombers de la Comarca per treballar millores en la coordinació en la prevenciò d'incendis i en el salvament marítim del nostre territori. Més tard, he tingut reunió per treballar noves propostes d' habitatges de lloguer assequible. BON DIJOUS!!

Hoy he tenido diferentes visitas y reuniones para trabajar propuestas para las personas con dolencia mental. También, la prevención de incendios con la Federación de Adfs y a mediodía, con las personas responsables de Bomberos de la Región Sur de BCN y el jefe del Parque de Bomberos de la Comarca para trabajar mejoras en la coordinación en la prevenciòn de incendios y en el salvamento marítimo de nuestro territorio. Más tarde, he tenido reunión para trabajar nuevas propuestas de viviendas de alquiler asequible. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 4 de desembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 4 de desembre de 2019

Avui ha sigut un dia intens!! Al matí he anat a BCN per parlar temes del municipi. Seguidament, he fet una intervenció conjuntament amb totes les alcaldesses de la comarca per posar el valor la cultura com a motor de generar economia. A la tarda, he fet Junta de Govern i Comissió Executiva del Consell Comarcal i hem treballat el pressupost. Al vespre, he estat a l'entrega de premis a les petites empreses de la comarca que han contractat persones i treballen amb nosaltres amb programes d'ocupació. Gràcies perquè hem de treballar plegats per millorar les condicions dels contractes i tambè el futur de les empreses!! Bona nit!

Hoy ha sido un día intenso!! Por la mañana he ido a BCN para hablar temas del municipio. Seguidamente, he hecho una intervención conjuntamente con todas las alcaldesas de la comarca para poner en valor la cultura como motor de generar economía. Por la tarde, he tenido Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva del Consejo Comarcal y hemos trabajado el presupuesto. Al atardecer, he estado a la entrega de premios a las pequeñas empresas de la comarca que han contratado personas y trabajan con nosotros en programas de ocupación. Gracias porque tenemos que trabajar juntos para mejorar las condiciones de los contratos y también el futuro de las empresas!! Buenas noches!