Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 25 de maig de 2020

Agenda pública: dilluns dia 25 de maig de 2020
¿Avui he començat contestant missatges i trucades. He tingut reunió de treball sobre residus amb la Mancomunitat. He anat a l'Ajuntament per parlar amb diferents departaments i signat documentació i també he vist els nous models de torretes per millorar els nostres carrers i places. A la tarda, tinc reunió amb l'Ajuntament de Rubí per veure com funciona l'aparcament taronja ¿¿¿(gratuït i rotatori) per veure si el podem fer al nostre municipi. Seguidament, junta de govern i ple de la mancomunitat. BON DILLUNS !!!
¿Hoy he empezado contestando mensajes y llamadas. He tenido reunión de trabajo sobre residuos con la Mancomunidad. He ido al Ayuntamiento para hablar con diferentes departamentos y firmar documentación y también he visto los nuevos modelos de macetas para mejorar nuestras calles y plazas. Por la tarde, tengo reunión con el Ayuntamiento de Rubí para ver como funciona el aparcamiento naranja ¿¿¿(gratuito y rotatorio) para ver si lo podemos hacer en nuestro municipio. Seguidamente, junta de gobierno y pleno de la mancomunidad. BUEN LUNES !!!
                           

Divendres, 22 de maig de 2020

Agenda pública: divendres dia 22 de maig de 2020
¿Aquest matí he contestat missatges i trucades. He tingut reunió amb l'inspector de la policia per analitzar la situació al nostre municipi i anar planificant la fase 2 de desescalada. Després, he tingut reunió de treball amb el Consell Comarcal i amb Node.   Al migdia, he anat a veure la senyalització temporal que estem fent per facilitar el trànsit segur de les persones i recordar la distància recomanable!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Continuem treballant!!!
¿Esta mañana he contestado mensajes y llamadas. He tenido reunión con el inspector de la policía para analizar la situación en nuestro municipio e ir planificando la fase 2 de desescalada. Después, he tenido reunión de trabajo con el Consejo Comarcal y con Node. A mediodía, he ido a ver la señalización temporal que estamos haciendo para facilitar el tráfico seguro de las personas y recordar la distancia recomendable!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Continuamos trabajando!!!
                           

Dimecres 20 i dijous 21 de maig de 2020

Agenda pública: dimecres i dijous dia 20 i 21 de maig de 2020
¿Ahir vaig tenir diferents reunions entre elles per parlar del nou contracte de manteniment del clavegueram i a la tarda amb el patronat de El Redòs. Vull agrair tota la feina de l'equip durant temps molt difícils que ha viscut la residència. Vaig anar a veure també les desinfeccions que fem després del mercat municipal i agrair als adf la seva col.laboració. ¿
¿Avui, estic contestant correus, missatges, trucades de telèfon.¿¿ Parlant amb les alcaldesses de la comarca per contrastar decisions que hem de prendre i a la tarda, reunió de l'equip de govern!! BON DIJOUS!!
¿Ayer tuve diferentes reuniones entre ellas para habla del nuevo contrato de mantenimiento del alcantarillado y por la tarde con el patronato del Redòs. Quiero agradecer todo el trabajo del equipo durante tiempos muy difíciles que ha vivido la residencia. Fui a ver también las desinfecciones que hacemos después del mercado municipal y agradecer a los adf su colaboración. ¿

 ¿Hoy, estoy contestando correos, mensajes, llamadas de teléfono.¿¿ Hablando con las alcaldesas de la comarca para contrastar decisiones que tenemos que tomar y por la tarde, reunión del equipo de gobierno!! BUEN JUEVES!!

                                                

 

Dimarts, 19 de maig de 2020

Agenda pública: dimarts dia 19 de maig de 2020
¿Aquest matí tinc reunió del comité covid_19. Seguidament, treballarem sobre els habitatges de lloguer assequible que construïrem al parc central. A la tarda, junta de govern local (us adjunto les propostes a aprovar entre elles, les obres del teatre de les Roquetes i la concessió del bar-cafeteria del centre civic), coordinació de govern i Ple Municipal. Continuem treballant!!
¿Esta mañana tengo reunión del comité covid_19. Seguidamente, trabajaremos sobre las viviendas de alquiler asequible que construyéramos en el parque central. Por la tarde, junta de gobierno local (os adjunto las propuestas a aprobar entre ellas, las obras del teatro de las Roquetes y la concesión del bar-cafetería del centro civic), coordinación de gobierno y Pleno Municipal. Continuamos trabajando!!
                                                

Dilluns, 18 de maig de 2020

Agenda pública: dilluns dia 18 de maig de 2020
¿Avui he tingut un dia ple de reunions: de direcció, de caps dels departaments, d'alguns regidors i regidores i ara, acabo d'una reunió de treball amb la Generalitat, conseller d'interior i la consellera de salut per continuar treballant la desescalada.
¿Aquest migdia he anat a veure alguns establiments de restauració del municipi perquè avui obrien per primera vegada desprès de molts dies tancats. Us demano no abaixar la guàrdia i fer-ho tot amb sentit comú!! Gràcies!!
¿Hoy he tenido un día lleno de reuniones: de dirección, de jefes de los departamentos, de algunos regidores y regidoras y ahora, acabo de una reunión de trabajo con la Generalitat, consejero de interior y la consejera de salud para continuar trabajando la desescalada.
¿Este mediodía he ido a ver algunos establecimientos de restauración del municipio porque hoy abrían por primera vez después de muchos días cerrados. Os pido no bajar la guardia y hacerlo todo con sentido común!! Gracias!!
 
                                                              
 
 

Dijous, 14 de maig de 2020

Agenda pública: dijous dia 14 de maig de 2020
¿Aquest matí he tingut reunió perquè la consellera de salut ens expliquès si passarem Garraf i Alt Penedès a fase 1. En aquests moments ho ha d'autoritzar el govern de l'Estat. Estarem atents!! Seguidament he tingut reunió amb alcaldesses de la comarca per coordinar accions en la desescalada i aquesta tarda, tinc junta de portaveus amb tots els grups municipals.
Continuem treballant!!¿¿¿
¿Esta mañana he tenido reunión con la consejera de salud para que nos explicara si pasaremos Garraf y Alt Penedès a fase 1. En estos momentos lo tiene que autorizar el gobierno del Estado. Estaremos atentos!! Seguidamente he tenido reunión con alcaldesas de la comarca para coordinar acciones en la desescalada y esta tarde, tengo junta de portavoces con todos los grupos municipales. Continuamos trabajando!!¿¿¿
                                                             
                    

                                                           

Dimecres, 13 de maig de 2020

Agenda pública: dimecres 13 de maig de 2020
¿Avui he tingut junta de govern i comité executiu del Consell Comarcal. Hem treballat amb diferents temes com les propostes d'ocupació i de serveis socials. A la tarda, m'he reunit amb regidors i les entitats de comerç Fem Ribes i Ucer per treballar i posar en marxa una plataforma de venda online al municipi pel comerç de proximitat!!! Amb ganes i energia per ajudar el nostre comerç!!¿
¿Hoy he tenido junta de gobierno y comité ejecutivo del Consejo Comarcal. Hemos trabajado con diferentes temas como las propuestas de ocupación y de servicios sociales. Por la tarde, me he reunido con regidores y las entidades de comercio Fem Ribes y Ucer para trabajar y poner en marcha una plataforma de venta online en el municipio por el comercio de proximidad!!! Con ganas y energía para ayudar nuestro comercio!!¿
 
                                                          

 

  

Dijous, 7 de maig de 2020

Agenda pública: dijous dia 7 de maig de 2020

Ahir no vaig poder escriure l'agenda. Així que us faig un resum.

Al matí vaig estar connectada amb alcaldes i alcaldesses d'Espanya per parlar del sector turisme i restauració. Vaig visitar el mercat setmanal per veure com anava amb les mesures de protecció. I vaig tenir reunió de treball per analitzar temes d'habitatge i activitat econòmica del municipi.

Avui he dedicat el matí a contestar correus, missatges i trucades ( encara en tinc pendents) i a preparar el ple comarcal que tenim aquesta tarda. BON DIJOUS a tots i totes!!

(Fotos de la posada a punt de jardins i zones verdes i neteja)

Ayer no pude escribir la agenda. Así que os hago un resumen.

Por la mañana estuve conectada con alcaldes y alcaldesas de España por habla del sector turismo y restauración. Visité el mercado semanal para ver como iba con las medidas de protección. Y tuve reunión de trabajo para analizar temas de vivienda y actividad económica del municipio. Hoy he dedicado la mañana a contestar correos, mensajes y llamadas ( todavía tengo pendientes) y a preparar el pleno comarcal que tenemos esta tarde. BUEN JUEVES a todos y todas!!

(Fotos de la puesta a punto de jardines y zonas verdes y limpieza)

                                                         

Dimarts, 5 de maig de 2020

Agenda pública: dimarts, 5 de maig de 2020.

¿Bon dia!! Algunes imatges d'aquest matí repartint mascaretes a les parades d'autobús. ¿
¿Ja hem començat a sortir una mica més i cal continuar amb el compliment de les mesures de seguretat.
¿Vull agrair als plans d'ocupació i als agents de policia la feina!! Continuem treballant!

¿Buenos días!! Algunas imágenes de esta mañana repartiendo mascarillas en las paradas de autobús. ¿
¿Ya hemos empezado a salir algo más y hay que continuar con el cumplimiento de las medidas de seguridad.
¿Quiero agradecer en los planes de ocupación y a los agentes de policía el trabajo!! Continuamos trabajando!

                                                         

Dilluns, 4 de maig de 2020

Agenda pública: dilluns día 4 de maig de 2020

¿Aquest matí hem repartit mascaretes a les parades de bus que hem rebut del govern d'Espanya i de SEAT. He tingut reuniones de treball per posar en marxa nous procediments en la concessió d'ajuts i com anem preparant els canvis per la desescalada. També he treballat en una proposta d'app per la seguretat ciutadana. continuo contestant missatges i atenent trucades. BON DILLUNS!! Foto de les caixes de mascaretes que anem repartint!!¿

¿Esta mañana hemos repartido mascarillas en las paradas de autobús que hemos recibido del gobierno de España y de SEAT. He tenido reuniones de trabajo para poner en marcha nuevos procedimientos en la concesión de ayudas y como vamos preparando los cambios por la desescalada. También he trabajado en una propuesta de app para seguridad ciudadana. continúo contestando mensajes y atendiendo llamadas. BUEN LUNES!! Foto de las cajas de mascarillas que vamos repartiendo!!

                                                                               

Dijous, 30 d'abril de 2020

Agenda pública: dijous día 30 d'abril del 2020

Bon día!! Aquest matí tinc reunió amb alcaldes i alcaldesses de la comisió de turisme de la Federación Española de Municipios y provincias per plantejar problemas del sector y posibles sortides. Seguidament, reunió de treball amb serveis socials per posar en marxa un nou servei de suport a domicili de la gent gran i depenent. A la tarda, comissions informatives i junta de portaveus del consell comarcal. Estudiarem també les noves mesures publicades per veure com les podem posar en marxa.   BON DIJOUS!

Buenos días!! Esta mañana tengo reunión con alcaldes y alcaldesas de la comisión de turismo de la Federación Española de Municipios y provincias para plantear problemas del sector y posibles salidas. Seguidamente, reunión de trabajo con servicios sociales para trabajar un nuevo servicio de apoyo a domicilio de la gente mayor y dependiente. Por la tarde, comisiones informativas y junta de portavoces del consejo comarcal. Estudiaremos también las nuevas medida publicadas por veremos como las podemos poner en marcha.   BUEN JUEVES!!

                                                                               

Dimecres, 29 d'abril de 2020

Agenda pública: dimecres dia 29 d'abril de 2020.

¿Hola a tots i totes! Torno a l'agenda de cada dia después d'aquests dies de tants canvis.
Aquesta matí he tingut reunió amb la Fundació Inform per fer resume dels programes i cursos de formació. Després, reunió amb el grup socialista de la Federación Española de Municipios y provincias per parlar del tema del turisme i analitzar propostes. Seguidamente, junta de govern del conseller comarcal per treballar remes d'habitatge i d'alimentació entre altres temes.
Aquesta tarda, tinc consell d'alcaldies del Garraf i al vespre, reunió amb l'equip de govern. BON DIMECRES!!

¿Hola a todos y todas! Vuelvo a la agenda de cada día después de estos días de tantos cambios. Esta mañana he tenido reunión con la Fundación Inform para hacer resumen de los programas y cursos de formación. Después, reunión con el grupo socialista de la Federación Española de Municipios y provincias por habla del tema del turismo y analizar propósitos. Seguidamente, junta de gobierno del consejer0 comarcal para trabajar temas de vivienda y de alimentación entre otros temas. Esta tarde, tengo consejo de alcaldías del Garraf y al atardecer, reunión con el equipo de gobierno. BUEN MIÉRCOLES!!

                                                                           

 

Dimarts, 28 d'abril de 2020

Agenda pública: dimarts, 28 d'abril de 2020

Bon dia!! Avui la brigada m'envia aquesta foto!! Han començat a fer manteniment ! Gràcies per cuidar dels espais comuns!! Cuideu-vos molt per disfrutar més endavant d'aquests espais!! De tot ¿!!

Buen día!! Hoy la brigada me envía esta foto!! Han empezado a hacer mantenimiento ! Gracias para cuidar de los espacios comunes!! Cuidaos mucho para disfrutar más adelante de estos espacios!! De todo ¿!!

 

                                                                                                                                        

Dilluns, 27 d'abril de 2020

Agenda pública: dilluns, 27 d'abril de 2020

¿Aquest matí he tingut vàries reunions de treball via telemàtica. Primer amb l'equip de direcció de l'ajuntament i després amb als serveis de sanejament, laboratori i centre d'atenció als animals doméstics ¿¿per veure com anem prestant tots els serveis encara que sigui de manera diferent. Aquesta tarda, tinc junta de govern i després ple de la mancomunitat. Continuem treballant!!!

¿Esta mañana he tenido varias reuniones de trabajo vía telemática. Primero con el equipo de dirección del ayuntamiento y después con a los servicios de saneamiento, laboratorio y centro de atención a los animales domésticos ¿¿para ver como vayamos prestando todos los servicios aunque sea de manera diferente. Esta tarde, tengo junta de gobierno y después lleno de la mancomunidad. Continuamos trabajando!!!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Ara, treballant el Ple de la Mancomunitat!! Amb 33 ajuntaments. Compartint serveis!!
Ahora, trabajando en el Pleno de la Mancomunitat!! Con 33 Ayuntamientos. Compartiendo servicios!!

    

Dissabte, 25 d'abril de 2020

Agenda pública:  dissabte, 25 d'abril de 2020

¿¿¿Bon dia!! Ara, ja tenim el projecte de rehabilitació i aquest divendres vam aprovar fer l'adequació dels habitatges amb plans d'ocupació. Així, podem donar feina a persones que s'han quedat a l'atur per aquesta crisi!! Continuem treballant!!

¿¿¿Buenos días!! Ahora, ya tenemos el proyecto de rehabilitación y este viernes aprobamos hacer la adecuación de las viviendas con planes de ocupación. Así, podemos dar trabajo a personas que se han quedado al paro por esta crisis!! Continuamos trabajando!

Divendres, 24 d'abril de 2020

Agenda pública: divendres, 24 d'abril de 2020

Avui he començat el dia amb trucades i contestant missatges. Encara em queden persones per respondre. Ho aniré fent perquè són molts missatges cada dia i els vaig responent alhora que anem prenent decisions i d'en reunions.

He parlat amb alcaldes per compartir propostes de reactivació dels municipis i ara, preparar el Ple extraordinari d'aquesta tarda! Ja tenim les mascaretes qué han cosit el grup de voluntariat i donació de Seat. El dilluns estaran a les farmàcies que han col.laborat.    BON DIVENDRES!!

¿Hoy he empezado el día con llamadas y contestando mensajes. Todavía me quedan personas para responder. Lo iré haciendo porque son muchos mensajes cada día y los voy respondiendo a la vez que vamos tomando decisiones y reuniones. He hablado con alcaldes para compartir propuestas de reactivación de los municipios y ahora, preparar el Pleno extraordinario de esta tarde! Ya tenemos las mascarillas que han cosido el grupo de voluntariado y donación de Seat. El lunes estarán en las farmacias colaboradoras.    BUEN VIERNES!!

                                                                             

 

Dijous, 23 d'abril de 2020

Agenda pública:  dijous 23 d'abril de 2020.

Per un Sant Jordi diferent, una imatge de sempre!!!
Bona diada a tots i totes!! Amb el desig de tot cor que aviat ens puguem retrobar al carrer ¿

Por un Sant Jordi diferente, una imagen de siempre!!! Buena fiesta a todos y todas!! Con el deseo de todo corazón para que pronto nos podamos reencontrar en la calle

                                                        

Dimecres, 22 d'abril de 2020

Agenda pública: dimecres 22 d'abril de 2020.

Hola a tots I totes!! Els voluntaris i voluntàries han estat cosint més de 1000 mascaretes!! Conjuntament amb la donació de 2.500 mascaretes que ha fet SEAT, en els propers dies en farem entrega a través de les farmàcies i a les parades de BUS. GRÀCIES als voluntaris i també treballadors de SEAT!!

¿Hola a todos Y todas!! Los voluntarios y voluntarias han estado cosiendo más de 1000 mascarillas! Conjuntamente con la donación de 2.500 mascarillas que ha hecho SEAT, en los próximos días haremos entrega a través de las farmacias y a las paradas de BUS. GRACIAS a los voluntarios y también trabajadores de SEAT!!

Hem convocat un ple extraordinari per aquest divendres a les 18.30h per aprovar un Pla de Xoc i de Reactivació Municipal dirigit a :

¿¿¿¿¿¿¿Les famílies amb plans d'ocupació per les persones aturades a causa d'aquesta crisi sanitària i amb la posada en marxa d'una plataforma municipal de serveis a les persones que més ho necessiten.

¿¿¿ Les petites empreses i autònoms amb projectes de renovació dels espais públics per generar contractes de treball amb les empreses i autònoms del municipi.

¿¿El comerç local i emprenedors amb la posada en marxa del e-comerç. Una plataforma electrònica i compra a domicili que ajudarà al comerç local.

Són alguns exemples d'aquest pla que anirem posant en marxa!!
Un total de 3.640.000 € i una reserva per a projectes com l'Institut Xaloc de 4.900.000€.

Continuem treballant!!!

¿ hemos convocado un pleno extraordinario para este viernes a las 18.30h para aprobar un Plan de Choque y de Reactivación Municipal dirigido a :

¿¿¿¿¿¿¿Las familias con planes de ocupación por las personas paradas a causa de esta crisis sanitaria y con la puesta en marcha de una plataforma municipal de servicios a las personas que más lo necesitan.

¿¿¿ Las pequeñas empresas y autónomos con proyectos de renovación de los espacios públicos para generar contratos de trabajo con las empresas y autónomos del municipio.

¿¿El comercio local y emprendedores con la puesta en marcha del e-comercio. Una plataforma electrónica y compra a domicilio que ayudará al comercio local.

Son algunos ejemplos de este plan que iremos poniendo en marcha!! Un total de 3.640.000 € y una reserva para proyectos como el Instituto Xaloc de 4.900.000€. Continuamos trabajando!!!

Dilluns, 20 d'abril de 2020

Agenda pública, dilluns 20 d'abril de 2020

Avui, un record per aquelles persones que ens estan deixant. Per les seves famílies. Penso que cal parlar i dir-ho perquè la situació no ens deixa acompanyar els familiars i poder-los abraçar. Així que entre tots i totes, aquests espais virtuals ens poden servir per expressar el nostre condol i suport!! En aquests moments pel teu pare, Conde Poveda i tota la teva família. Ahir ho expressaves obertament i avui...Ho sento molt!! Sempre al nostre cor!¿

Hoy, un recuerdo por aquellas personas que nos están dejando. Por sus familias. Pienso que hay que hablar y decirlo porque la situación no nos deja acompañar los familiares y poderlos abrazar. Así que entre todos y todas, estos espacios virtuales nos pueden servir para expresar nuestro pésame y apoyo!! En estos momentos por tu padre, Conde Poveda y toda tu familia. Ayer lo expresabas abiertamente y hoy...Lo siento mucho!! Siempre en nuestro corazón!

                                                                         

 

Divendres, 17 d'abril de 2020

Agenda pública, divendres 17 d'abril de 2020.

¿ ¿Aquest matí he tingut videoconferències amb el secretari general de la UGT de l'alt penedès, Anoia i Garraf per parlar de propostes per a la nostra comarca conjuntament amb CCOO. Seguidament, hem tingut reunió de treball amb tots i totes els CAPS dels diferents departaments de l'Ajuntament per treballar amb coordinació les propostes d'ajuts als veïns i veïnes del nostre municipi. Continuem treballant de manera diferent i adaptant-nos a la nova situació amb responsabilitat i energia!!¿

¿ ¿Esta mañana he tenido videoconferencias con el secretario general de UGT del alt penedès, Anoia y Garraf para hablar de propuestas para nuestra comarca conjuntamente con CCOO. Seguidamente, hemos tenido reunión de trabajo con todos y todas los jefes de los diferentes departamentos del Ayuntamiento para trabajar con coordinación las propuestas de ayudas a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Continuamos trabajando de manera diferente y adaptándonos a la nueva situación con responsabilidad y energia!!