Recursos humans

Els recursos humans de l'Ajuntament són el conjunt d'empleats (funcionaris i personal laboral) de l'organització. Actualment l'administració local de Sant Pere de Ribes té una plantilla de prop de 250 treballadors i treballadores.

Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

El departament que gestiona el capital humà de l'administració local es troba ubicat a l'edifici institucional de les Roquetes i és l'encarregat de desenvolupar les polítiques corporatives en aquest àmbit i de dissenyar les estructures organitzatives.

Les seves funcions principals són:

  • relacions laborals i negociació col·lectiva
  • servei de prevenció de riscos laborals
  • formació i desenvolupament professional
  • administració de personal
  • selecció de personal