Propostes presentades

En aquesta pàgina es publicarà la relació dels projectes presentats en un taula i enllaços a la documentació relativa a cadascun d'ells.

La publicació de la llista es farà a l'inici del període de presentació d'esmenes (del 7 al 15 d'octubre) per tal que les propostes que ho requereixin puguin ser esmenades, tornades a presentar i, si s'escau, siguin novament avaluades i acceptades.