La cooperació al desenvolupament ha estat una de les qüestions rellevants en la política municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La prova d’això, és que l’Ajuntament ha estat donant suport a iniciatives de cooperació al desenvolupament al llarg dels darrers 30 anys.

Una política de qualitat en aquest camp no és només assignar recursos financers, també és fer-ho de forma planificada, ordenada i eficaç, sota la base de línies estratègiques d’actuació clares i també transparents.

El present document, el Pla de Cooperació Internacional 2017- 2020, és fruït del treball conjunt de les ONGs, membres del Consell Municipal de Cooperació, polítics de l’actual govern i oposició així com actors polítics d’altres legislatures amb responsabilitats en aquest àmbit i tècnics municipals. El Pla Director de Cooperació Internacional és un punt de partida, des del qual i en funció de la proposta que es fa, ha de servir de guia i de document base que abasti el quadrienni del 2017 al 2020. Es tracta, per tant, d’una proposta inicial amb la voluntat de facilitar el treball i fomentar la participació. 

Aquest pla representa un compromís de treball amb els agents locals de la cooperació per analitzar, debatre i acordar com es portarà a terme la cooperació internacional. Fins al moment present, la cooperació havia estat una política executada des dels diversos governs, però mai conjuntament amb la societat civil.

Els objectius d’aquest Pla Director són establir un marc de referència, prioritats geogràfiques i sectorials a les quals donar suport, així com els recursos humans i econòmics que s’hi destinaran. A més, els objectius transversals de les actuacions hauran de promoure el respecte i la consolidació dels drets humans, la governabilitat i l’enfortiment del teixit comunitari, vetllar per l’equitat, la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 

I JORNADA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE SANT PERE DE RIBES

  

El proper dissabte 18 de desembre celebrarem la I Jornada de Solidaritat i Cooperació de Sant Pere de Ribes.

Vine a gaudir de les activitats que tindran lloc a la Plaça de l'Església (Ribes) i al Centre Cultural El Local (Ribes): mostra d'entitats de cooperació, recollida de joguines solidàries noves, banc d'aliments, joc infantil, obres de teatre, exposicions, documentals, xerrades. A més enguany disposarem de dos foodtrucks i d'ambientació musical.

Vine, gaudeix i participa. T'esperem!

 

Activitats a la Plaça de l'Església (Ribes)

              

 

       

 

Activitats al Centre Cultural El Local (Ribes)       

              

 

Pla Director 2017-2020
Memòria de Cooperació Internacional 2018