Protocols propis

II Pla d’igualtat de gènere i pels drets del col·lectiu LGBTIQ+ al municipi 2020-2025

El II Pla d’igualtat de gènere i pels drets del col·lectiu LGBTIQ+ al municipi 2020-2025 és el principal instrument de planificació i implementació de les polítiques publiques de gènere. Té com a principals objectius afirmar el compromís polític de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per treballar a favor de les polítiques d’igualtat de gènere i dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, i potenciar la formació i el treball conjunt entre l’Ajuntament i ciutadania.

 

Protocol comarcal del Garraf per a l'abordatge integral de les violències masclistes

El protocol comarcal recull els acords dins i entre institucions i agents socials, per tal de garantir l’atenció coordinada i eficaç a les dones, adolescents i infants que estan en situació de violència masclista.

 

Protocol municipal per l’abordatge de la violència masclista al municipi

El protocol municipal per l’abordatge de la violència masclista de Sant Pere de Ribes pretén donar una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions que poden sorgir en l’abordatge de la violència masclista, millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics evitant les duplicitats en la intervenció i la consegüent victimització secundària de les dones i establir uns criteris mínims d’actuació per tal d’assegurar la celeritat i la qualitat de les intervencions i delimitar les responsabilitats i les limitacions en la intervenció de cadascun dels serveis implicats.

 

Pla d’igualtat intern

El Pla Intern d’Igualtat 2022-2026 vetlla per la igualtat entre dones i homes en el si de l’administració local a través de 31 accions repartides en 8 línies estratègiques d’actuació. El document, aprovat en el ple municipal de dimarts, 21 de desembre de 2021, es proposa incidir en les diferents dimensions de la discriminació de gènere amb l’objectiu d’aconseguir una organització respectuosa, diversa i compromesa amb la igualtat.

 

Protocol municipal per abordar les violències sexuals en espais públics d'oci nocturn i fer front al sexisme

El Protocol municipal és una eina útil per prevenir i reduir les violències sexuals i el sexisme, per fer-los visibles i prendre consciència de la seva gravetat, però també és un element de denúncia, de cohesió social i de resposta conjunta davant de qualsevol mena d'assetjament sexual o de discriminació per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual en ambients festius nocturns.

 

Manual d'estil de llenguatge inclusiu i no sexista

El manual dona resposta a la línia 6 del II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Pere de RIbes i té l'objectiu de garantir que l'ajuntament projecti una imatge no sexista i tingui cura del llenguatge i la comunicació a tots els nivells.