Mobles i voluminosos

Servei gratuït de recollida de mobles i voluminosos d'un volum inferior a 2m3 a la porta dels domicilis. Està destinat únicament a particulars

 

Com funciona el servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos?

En el cas que tingueu la necessitat de desprendre-us d’un moble o voluminós heu de trucar a l’OAC al telèfon 93 896 73 00 (extensió 1) i sol·licitar el servei. En el moment de la trucada acordareu dia i hora per la recollida, en funció dels horaris establerts a la zona on viviu, segons el calendari que podeu consultar més avall.

 

Qui pot fer ús d’aquest servei?

El servei de recollida porta a porta de mobles i voluminosos és exclusiu per a particulars.

 

Hi ha alguna limitació de volum?

Aquest és un servei pensat per a necessitats puntuals de la ciutadania, no per a la recollida de grans quantitats de mobles i voluminosos. El servei es duu a terme amb un vehicle que fa una ruta preestablerta, així, per tal de poder donar servei a totes les recollides prèviament acordades amb altres persones usuàries del servei, el volum màxim permès per recollida és de 2 m3.

 

Què cal fer si el volum de mobles i voluminosos per llençar és superior a 2 m3?

En el cas de tenir la necessitat de desprendre’s d’un volum de residus de mobles i voluminosos superior al permès per aquest servei, caldrà que ho porteu a la deixalleria de forma esglaonada o bé que contracteu una empresa privada.

En cap cas es poden deixar mobles i voluminosos a la via pública sense haver concertat prèviament una cita, doncs dipositar residus a la via pública no està permès i pot ser motiu de sanció.

 

Quins són els horaris en que es fa la recollida?

LES ROQUETES, MAS D’EN SERRA

ELS COLLS, ELS CARDS , VILANOVETA

DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES de 7:30h a 11:30h.

RIBES, LOS VIÑEDOS, PUIGMOLTÓ,

CAN LLOSES, CAN PERE LA PLANA

CAN QUADRES, ELS GARROFERS, CAN JOVE, CAN FONTANALS

DIMARTS, DIJOUS i DISSABTE de 7:30h a 11:30h.

ROCAMAR, VALLPINEDA, MAS ALBA,

CAN GIRABALS, MAS PARÉS DE DALT, MINIVILLES, ELS VINYALS, LES TORRES

DIUMENGE de 7:30h a 11:30h