Accedeix a:

Tipus de residus | Deixalleria municipal | Recollida de mobles i voluminosos | Recollida de cartó comercial | Recollida de restes de poda | Recollida de roba usada | Recollida d'oli usatsTaxes i bonificacions | Campanyes

 

Es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis municipals de neteja de les vies públiques, zones verdes, recreatives i platges

 

Característiques de la recollida de residus a Sant Pere de Ribes

 • Recollida de residus a la via pública en illes de contenidors oberts de 5 fraccions (Matèria orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i rebuig).
 • Deixalleria fixa, deixalleria mòbil.
 • Servei de recollida gratuït de mobles i voluminosos a domicili (per a particulars).
 • Servei de recollida gratuït en punts (urbanitzacions i nuclis) del municipi durant la campanya de poda (novembre-gener).
 • Servei de recollida porta a porta de cartró comercial (nuclis Ribes i Les Roquetes).
 • Servei de recollida de roba usada en contenidors de la via pública.

 

Generació de residus

Font: elaboració pròpia

L’any 2019, la recollida selectiva bruta del municipi es troba al 52,47%. La recollida selectiva neta (recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin, és a dir, els residus que no correspon a la fracció) es troba al 34,77%. Tota la informació la podeu trobar a l'Agència Catalana de Residus.


La Comissió Europea ha establerts uns objectius clars i ambiciosos en matèria de residus municipals. Aquests objectius obliguen als països de la Unió Europea a assolir un 50% de reciclatge d’aquest tipus de residus l’any 2020, un 55% el 2025 i un 60% el 2030. És imprescindible la implicació ciutadana i la correcta separació dels residus per a poder assolir aquests estàndards.

 

Gestió de residus

 

 La Mancomunitat Penedès-Garraf gestiona per delegació municipal, la recollida i el tractament dels residus domèstics urbans, així com realitza accions educatives adreçades al conjunt de la ciutadania per millorar els índex de recollida selectiva i reduir els residus que es generen. Es tracta d'una administració local formada per l'associació voluntària de 35 ajuntaments de les comarques de l'Alt i Baix Penedès i el Garraf, amb la missió de prestar serveis públics als ciutadans i ciutadanes d'aquest territori.

 

Telèfon d’informació

Oficina d'Atenció al Ciutadà. Tel. 93 896 73 00

 

Adreça electrònica d'informació

serveis@santperederibes.cat

 

En aquest telèfon us podeu adreçar per a:

 • Donar-vos d’alta si sou nous al municipi i per demanar informació addicional.
 • Sol·licitar la targeta per accedir a la deixalleria
 • Sol·licitar la recollida de mobles i voluminosos.
 • Realitzar qualsevol tipus de consulta o demanar informació sobre la recollida selectiva, altres recollides i sobre la Deixalleria Municipal.
 • Si trobeu algun contenidor ple podeu comunicar-ho a l'OAC trucant al número de telèfon indicat anteriorment, ajudant així al correcte funcionament del servei de recollida de restes de poda.
 • Per adherir-se al servei de recollida de cartó comercial cal enviar un correu a l'adreça indicada anteriorment.

(Per a qualsevol consulta podeu fer servir tant el telèfon d'informació com l'adreça electrònica)

 

 

Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada pel COVID19