En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

               

          

Del 12/01/2022 al 31/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Ampliació termini presentació d'instàncies

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

          

Del 23/12/2021 al 11/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

          

          

Del 19/10/2021 al 08/11/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera i segona prova

                  Resultats finals

          

          

Del 01/10/2021 al 20/10/2021  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria borsa de treball un/a professor/a d'escola d'adults

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a professor d'escola d'adults

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats finals

 

          

          

Del 22/09/2021 al 11/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a advocat/ada

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a advocat/ada

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 14/09/2021 al 04/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a gruista

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a gruista.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

           

          

          

Del 05/06/2021 al 28/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a de Governació

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a Governació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats finals

          

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Integrador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Integrador/a Social vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Serveis Econòmics

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a Serveis Econòmics per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats finals 

           

           

          

          

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Treballador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Treballador/a Social per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals 

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Cultura

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

                  Resultats finals un cop resoltes les al.legacions

Del 05/05/2021 al 24/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Monitor/a Sefed 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Monitor/a Sefed per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Enginyer/a Tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a Enginyer/a Tècnic/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs opocició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Turisme.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar tècnic/a de turisme vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 02/04/2021 al 21/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria una plaça d'un/a Arquitecte/a

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.          

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 30/03/2021 al 19/04/2021  (tots dos inclosos)