Convocatòries d'ocupació pública

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

Convocatòria de Tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

         

Del 16/01/2020 al 04/02/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

Convocatòria de Tècnic/a de mitjans de comunicació

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

         - Admesos i exclosos.Data de les proves 

Del 04/12/2019 al 23/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Tècnic/a de promoció econòmica

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

Del 27/11/2019 al 16/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

 

Convocatòria de dues places de Caporal de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives de promoció interna per cobrir dues places de Caporal de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d’inici de les proves, corresponent a la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2018 enquadrades dins l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup C2, ( C1, amb l’abast determinat per l’article 65 de la Llei 3/2015, d’onze de març, de mesures fiscals, financeres i administratives),dotades amb una retribució anual corresponent, amb pagues extraordinàries, triennis i altres retribucions o emoluments establerts per la legislació vigent.

Del 22/11/2019 al 11/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria Tècnic/a mitjà de Medi Ambient

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà de medi ambient per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

             •  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

              Admesos i exclosos.Dates de les proves

                    

 

Del 21/11/2019 al 10/12/2019 (tots dos inclosos)

 

 

 

Convocatòria Tècnic/a mitjà de Recursos Humans

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/ana de recursos humans per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal

Del 13/09/2019 al 02/10/2019 (tots dos inclosos)