En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves  

          

Del 21/05/2022 al 9/06/2022  (tots dos inclosos)

        

 

Convocatoria borsa de treball per seleccionar un/una gruista.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar  un/una gruista.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves                                  

 

Del 3/05/2022 al 23/05/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatoria de dues places d'agent de policia, funcionaris de carrera, una plaça pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horizontal.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria dues plaçes d'agent de policia

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs oposició lliure.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs de mobilitat. 

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Recordatori dates i llocs proves.

                  Resultats primera i segona prova concurs oposició lliure.

                  Resultats cas pràctic concurs mobilitat horitzontal.  

                  Resultats proves físiques concurs oposició lliure.

                  Resultats proves físiques mobilitat horitzontal.

 

Del 21/04/2022 al 10/05/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats finals

          

Del 5/04/2022 al 25/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria selecció de tres places d'administratiu/va de promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció de tres places d'administratiu/va per promoció interna.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats primera i segona prova

                  Resultats finals

Del 25/03/2022 al 13/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de recursos humans

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de recursos humans

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  

                  

          

Del 17/03/2022 al 05/04/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 12/01/2022 al 31/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a mitjà/na de medi ambient.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Ampliació termini presentació d'instàncies

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

 

Del 23/12/2021 al 11/01/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

          

          

Del 19/10/2021 al 08/11/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció de sis places d'administratiu/iva de promoció interna

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera i segona prova

                  Resultats finals

          

          

Del 01/10/2021 al 20/10/2021  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria borsa de treball un/a professor/a d'escola d'adults

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a professor d'escola d'adults

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats finals

 

          

          

Del 22/09/2021 al 11/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a advocat/ada

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a advocat/ada

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 14/09/2021 al 04/10/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a gruista

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a gruista.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats finals

           

          

          

Del 05/06/2021 al 28/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a de Governació

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball un/a Auxiliar Tècnic/a Governació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats finals

          

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Integrador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Integrador/a Social vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 01/06/2021 al 21/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Serveis Econòmics

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a Serveis Econòmics per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats finals 

           

           

          

          

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Treballador/a Social

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Treballador/a Social per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals 

Del 18/05/2021 al 07/06/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Cultura

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

                  Resultats finals un cop resoltes les al.legacions

Del 05/05/2021 al 24/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Monitor/a Sefed 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Monitor/a Sefed per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves

                  Resultats de la prova de català

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Enginyer/a Tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a Enginyer/a Tècnic/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs opocició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Turisme.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar tècnic/a de turisme vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 02/04/2021 al 21/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria una plaça d'un/a Arquitecte/a

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.          

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 30/03/2021 al 19/04/2021  (tots dos inclosos)