En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

Convocatòria borsa de treball Oficial Segona vinculat a obres

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a oficial segona vinculat a obres per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  •Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

           

           

 

           

           

          

          

Del  16/07/2020 al 04/08/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de funcionari temporal.

             •Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

           

           

          

          

Del  16/07/2020 al 04/08/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a superior en dret

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a superior en dret per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de personal funcionari temporal.

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

           

           

          

          

Del  30/06/2020 al 20/07/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Arquitecte/a Tècnic/a

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Arquitecte/a Tècnic/a per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulació de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

             •Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

           

           

          

          

Del  20/06/2020 al 09/07/2020 (tots dos inclosos)

Convocatòria borsa de treball un/a Auxiliar de Biblioteca

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar de Biblioteca per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulació de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

           

           

          

          

Del  20/06/2020 al 09/07/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Administratius/ves

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a administratiu/va per tal de poder cobrir la subvenció del contracte programa de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal. 

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

              Admesos i exclosos.Data de les proves

              Resultats de la prova de Català

              Admesos i exclosos definitiu

              Esmena Admesos i exclosos definitiu
 

 

           

           

          

          

Del  17/06/2020 al 06/07/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball conserges

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a conserge per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral interí i/o de duració determinada

        •Nota informativa

        Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

        •Admesos i exclosos. Data de les proves.

 

 

           

           

          

          

Del  01/06/2020 al 22/06/2020 (tots dos inclosos)

 

 

Convocatòria de Tècnic/a de Serveis Econòmics

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a de serveis econòmics per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

               Nota informativa

        - Admesos i exclosos.Data de les proves

       - Resultats de la primera prova

        -Resultats finals

         

Del  18/02/2020 al 09/03/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

 

Convocatòria d'Agents de la Policia Local

 

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de funcionari de carrera d'agent de la policia local, una plaça pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal.

       ·Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal lliure

       ·Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal mobilitat

         Dades bancàries convocatòria Agents de la Policia Local

         Admesos i exclosos.Data de les proves

          Nota informativa

          Avís

          Admesos i exclosos definitius.Data de les proves

          Resultats de la prova de català

          Resultats de la primera i segona prova lliures

          Resultats de la primera prova mobilitat

          Resultats de les proves físiques.Lliures i mobilitat

          Resultats de les proves psicotècniques

          Resultats fase de concurs

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Del 30/01/2020 al 18/02/2020 (tots dos inclosos)

 
 

 

 

Convocatòria de Tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones per tal de poder cobrir programes temporals, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

        •   Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

            - Admesos i exclosos.Data de les proves.

             - Resultats de la prova de català

              Nota informativa

            - Resultats de la primera prova

            - Resultats finals

Del 16/01/2020 al 04/02/2020 (tots dos inclosos)