Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 1 de setembre de 2017

 
Visitant millores als carrers. Hem començat la primera fase d'asfalt atenció de carrers i també,  la neteja dels punts de recollida d'aigües dels carrers. Continuem !!

Visitando mejoras en las calles. Hemos empezado con la primera fase de asfaltado de calles y también,  la limpieza de los puntos de recogida de aguas de las calles. Continuamos!!