Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 22 d'agost de 2018

Agenda pública: dimecres dia 22 d'agost de 2018.

Aquest matí tinc reunió amb Espai Públic per fer el seguiment d'obres de millora que tenim en marxa i d'altres que en breu hem de començar.  També treballarem les millores que hem de tenir a les escoles abans que comenci els curs escolar. Seguidament, atendré preguntes dels mitjans de comunicació i al migdia, treballaré el pressupost i les ordenances municipals. BON DIMECRES!! Fotos de millores que hem fet!

Esta mañana tengo reunión con Espacio Público para hacer el seguimiento de obras de mejora que tenemos en marcha y otras que en breve tenemos que empezar. También trabajaremos las mejoras que tenemos que tener terminadas en las escuelas antes que empiece el curso escolar. Seguidamente, atenderé preguntas de los medios de comunicación y al mediodía, trabajaré el presupuesto y las ordenanzas municipales. BUEN MIÉRCOLES!! Fotos de mejoras que hemos hecho.