Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 28 d'agost de 2018

Agenda pública: dimarts dia 28 d'agost de 2018.


Aquest matí vaig a veure les neteges que hem començat a fer al torrent de Can Mestre i a Can Lloses a les parcel.les municipals. Desprès reunió de coordinació de l'equip de govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, visites de veïns i veïnes. BON DIMARTS!! Unes fotos de la neteja del torrent!

Esta maña voy a ver la limpieza que hemos empezado a hacer en el torrente de Can Mestre y en Can Lloses en las parcelas municipales. Después, reunión de coordinación del equipo de gobierno y al mediodía, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, visitas de vecinos y vecinas. BUEN MARTES!! unas fotos de la limpieza del torrente!