Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 14 de novembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 14 de novembre de 2018.

Aquest matí he començat amb signatura de documentació . Desprès, vindran els alumnes de 3r de l'escola de Santa Eulàlia a visitar l'Ajuntament i fer-me algunes preguntes.al migdia, aniré a explicar les obres a l'Ermita de Sant Pau i a la tarda, reunió amb veïns i veïnes de Ribes per als canvis de circulació dels carrers estrets de doble sentit. Seguidament, tinc el Consell d'Infants. BON DIMECRES!!

Esta mañana he empezado con la firma de documentación. Después han venido los alumnos de 3r de la escuela Santa Eulàlia de Les Roquetes a visitar el Ayuntamiento y a hacerme preguntas. Al mediodía, iré a explicar las obras de la Ermita de Sant Pau y por la tarde, tengo reunión de vecinos y vecinas por las cambios de circulación de las calles estrechas de doble sentido. Seguidamente, tengo el Consell d'Infants. BUEN MIÉRCOLES!!