Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 7 de març de 2019

Agenda pública: dijous dia 7 de març de 2019


Aquest matí he anat al tanatori per acompanyar els familiars de la Joaquina i poder compartir una estona plegats. Desprès, he anat a Ribes per explicar les obres d'accessibilitat i millora de les voreres que estem fent a la carretera del Carç. Al migdia he tingut reunió de treball amb el director general d'Incasòl per construir habitatge públic de lloguer!! Ja iniciem els estudis per poder signar el conveni de col.laboració!! Aquesta tarda tinc reunió amb veïns i veïnes. BON DIJOUS!! Una foto amb el director general de l'Incasòl i els seus col.laboradors.

Esta mañana he ido al tanatorio para acompañar a los familiares de Joaquina y poder compartir un rato juntos. Después, he ido a Ribes para explicar las obras de accesibilidad y mejora de las aceras que estamos haciendo en la carretera del Carç. A mediodía he tenido reunión de trabajo con el director general de Incasòl para construir vivienda pública de alquiler!! Ya iniciamos los estudios para poder firmar el convenio de colaboración!! Esta tarde tengo reunión con vecinos y vecinas. BUEN JUEVES!! Una foto con el director general de Incasòl y sus colaboradores.