Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 12 de març de 2019

Agenda pública: dimarts dia 12 de març de 2019


Aquest matí he començat contestant missatges i trucades. Ara, aniré a visitar les noves instal.lacions de la Companyia d'Aigües del municipi. Desprès, tinc reunió amb l'Equip de Govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, presentació del videoclip sobre civisme que han fet els nens i nenes del Consell Municipal d'Infants i desprès, Junta de Portaveus. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado contestando mensajes y llamadas. Ahora, iré a visitar las nuevas instalaciones de la Compañía de Aguas  del municipio. Después, tengo reunión con el Equipo de Gobierno y al mediodía Junta de Gobierno Local. Por la tarde, presentación del videoclip sobre civismo que han hecho los niños y niñas del Consejo Municipal de Niños y despuês Junta de Portavoces. BUEN MARTES!!