Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 12 d'abril de 2021

Agenda pública: dilluns 12 d'abril de 2021
Avui començo amb una reunió de direcció per millorar processos de l'Ajuntament. Seguidament, reunió sobre l'abastament i gestió de l'aigua. Al migdia, executiva nacional del psc i després, reunió amb Salut per analitzar la situació COVID al municipi i a la comarca. A la tarda, reunió amb els veïns del passeig de circumvalació per treballar la tala dels arbres que estan posant en perill les canonades de gas i aigua. Continuem treballant!!
Hoy empiezo con una reunión de dirección para mejorar procesos del Ayuntamiento. Seguidamente, reunión sobre el abastecimiento y gestión del agua. Al mediodía, ejecutiva nacional del psc y después, reunión con Salud para analizar la situación Covid en el municipio y en la comarca. Por la tarde, reunión con los vecinos del paseo de circunvalación para trabajar la tala de los árboles que están poniendo en peligro las tuberías de gas y agua. Continuamos trabajando !!