Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 21 de febrer de 2022

¿ Agenda pública: 21 de febrer de 2022
¿ He començat el dia amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ He tingut una reunió amb el regidor Fran Perona per parlar del Parc Tecnològic de Can Puig i per valorar les possibles inversions a la zona del Parc Central.
¿ M’he reunit amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿ He parlat amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi.
¿ Em trobaré amb l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, per coordinar conjuntament la secretaria d’Afers Socials del PSC.
¿ Faré una reunió amb els companys i companyes del PSC del Penedès i del Garraf per treballar en els projectes de futur de les nostres comarques.
¿ FOTO: Neteges i millores de carrers i places!
--
¿ Agenda pública: 21 febrero 2022
¿ He empezado el día con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ He tenido una reunión con el regidor Fran Perona para hablar del Parque Tecnológico de Can Puig y para valorar las posibles inversiones en la zona del Parc Central.
¿ Me he reunido con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿ He hablado con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio.
¿ Me veré con la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, para coordinar conjuntamente la secretaría de Asuntos Sociales del PSC.
¿ Haré una reunión con los compañeros y compañeras del PSC del Penedès y del Garraf para trabajar en los proyectos de futuro de nuestras comarcas.
¿ FOTO: Limpiezas y mejoras de calles y plazas!