Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 17 de març de 2022

Agenda pública: dijous, 17 de març de 2022
(Imatges de la feina de jardiners i jardineres per donar la benvinguda a la primavera¿¿¿)
¿ reunió amb el gremi d'hostaleria i restauració per un projecte de dinamització
¿ he atés a veïns i veïnes.
¿he tingut reunió amb Administracions Públiques de la Generalitat
¿a la tarda tinc reunió amb grups de moviments socials.
¿visita al teatre La Bóbila de Les Roquetes amb govern i grups de l'oposició
BON DIJOUS!!!
 
Agenda pública: jueves, 17 de marzo de 2022
(Imágenes del trabajo de jardineros y jardineras para dar la bienvenida a la primavera¿¿ )
¿ reunión con el gremio de hostelería y restauración por un proyecto de dinamización
¿ he atendido a vecinos y vecinas.
¿he tenido reunión con Administraciones públicas de la Generalitat
¿por la tarde tengo reunión con grupos de movimientos sociales.
¿visita en el teatro La Bóbila de Les Roquetes con gobierno y grupos de la oposición
BUEN JUEVES!!!