Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 18 de setembre de 2023

Agenda pública:
Dilluns 18 setembre 2023
¿ aquest matí he tingut reunió de direcció per treballar diferents projectes.
¿ seguidament, han pres possessió 2 nous agents de policia que s'incorporen a la plantilla de l'Ajuntament
¿ desprès reunió del Patronat INFORM per al programa SEFED. Un nou inici amb tots els ajuntaments que participen al programa
¿ a la tarda, tinc reunió amb el Handbol Ribes.
 
Agenda pública:
Lunes 18 septiembre 2023
¿ esta mañana he tenido reunión de dirección para trabajar distintos proyectos.
¿ seguidamente, han tomado posesión 2 nuevos agentes de policía que se incorporan a la plantilla del Ayuntamiento
¿ después reunión del Patronato INFORM para el programa SEFED. Un nuevo inicio con todos los ayuntamientos que participan en el programa
¿ por la tarde, tengo reunión con el Handbol Ribes.