Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 8 de novembre de 2016

Dimarts dia 8 de novembre de 2016.

Aquest matí començo amb una reunió de treballadors de l'Ajuntament per treballar millores en la gestió.  L'objectiu és ser més àgils i eficients en la resposta als veïns i veïnes.  Seguidament, reunió de treball per al pressupost 2017. Després, aniré a BCN per parlar amb el Director General d'Infraestructures i mobilitat de la Generalitat per demanar millores per al municipi. A la tornada, visita a algunes millores que estem fent com la plaça Joan Fuster a Ribes. 

BON DIMARTS!!

Una foto dels dos agents que s'han incorporat a la nostra policia local !!