Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 16 de desembre de 2021

¿ Agenda pública: 16 de desembre 2021
Bon dia!
¿ Avui tinc diverses comissions informatives de la Diputació de Barcelona.
¿ Visitaré les reformes que s’han fet a la part d’Urgències de l’Hospital Sant Camil. ¿ i demanaré a la Generalitat l'ampliació, del tot necessària, de Sant Camil.
¿ Al migdia, tinc una nova sessió del Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Garraf per continuar reforçant la col·laboració comarcal.
¿ Aquesta tarda, aniré a la reunió del Consell Municipal Escolar per treballar projectes de millora del municipi.
--
¿ Agenda pública: 16 de diciembre 2021
¡Buenos días!
¿ Hoy tengo varias comisiones informativas de la Diputación de Barcelona.
¿ Visitaré las reformas que se han hecho en la parte de Urgencias del Hospital Sant Camil. ¿ y pediré a la Generalitat la ampliación, del todo necesaria, de Sant Camil.
¿ Al mediodía, tengo una nueva sesión del Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Garraf para continuar reforzando la colaboración comarcal.
¿ Esta tarde, iré a la reunión del Consell Municipal Escolar para trabajar proyectos de mejora del municipio.
 comentaris