Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 18 de gener de 2018

Agenda pública: dijous dia 16 de gener de 2018.

Aquest matí he començat contestant correus i trucades. Seguidament, he anat a les cures a Sant Camil. Desprès, he posat al dia signatura que tenia pendent. Ara, aniré a l'enterrament d'un veí de Les Roquetes que va treballar a la brigada de l'Ajuntament. El trobarem a faltar!! el meu condol a la seva família! al migdia, signatura de convenis de col.laboració amb les entitats : GER Millora Local 2017 .SEA AMPA EL PI esports 2017.CENTRE PARROQUIAL. Millora Local 2017. CONVENI BARRES ERMITA ST PAU. CONVENI TRACKASOUND. XULIUS-CSR MILLORA LOCAL 2016.

Continuem treballant!! 

 

Esta mañana he empezado contestando correus y llamadas.  Seguidamente, he ido a curas en Sant Camil.  Después, he puesto al dia firma que tenia pendiente.  Ahora, iré al entierro de un vecino de Les Roquetes que trabajó en la brigada del Ayuntameinto.  Lo echaremos de menos!  Mi más sentido pésame a su família!  A mediodia, firma de convenios de colaboración con las entitades:  GER Mejora Local 2017,  SEA AMPA EL PI deportes 2017, CENTRO PARROQUIAL Mejora Local 2017, CONVENIO BARRAS ERMITA ST. PAU, CONVENIO TRACKASOUND, XULIUS-CSR Mejora Local 2016.

Continuamos trabajando!!!