Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 7 d'abril de 2022

Bon dia! Avui és el Dia Mundial de la Salut, un bon moment per enviar ànims al personal sanitari i recordar que hem de protegir i defensar qui s’ocupa de cuidar la nostra salut.
¿ Agenda pública: 7 d'abril de 2022
¿ Avui començo amb una reunió amb l'Ajuntament d'Olivella, per treballar en el projecte de turisme sostenible que promouen des del municipi.
¿ Em trobaré amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament que s’han jubilat per agrair-los els serveis prestats.
¿ Tindré una reunió de treball amb la directora del Banc Sabadell per traslladar-li les preocupacions que tenim sobre la necessitat de millorar l’atenció a la gent gran.
¿ Em reuniré amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿ Em reuniré amb el diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent, per parlar de les convocatòries dels PSTD.
¿ Parlaré, juntament amb la regidora Sandra Shimazu Salvatierra, amb el representant de l'expedició que ha portat famílies d'Ucraïna a la comarca per gestionar la seva acollida.
¿ La comissió d'inversions es reunirà amb els portaveus dels grups municipals per explicar-los el Pla Municipal de Comunitat Energètica i el Pla Municipal de Mobilitat Sostenible.
--
¡Buenos días! Hoy es el Día Mundial de la Salud, un buen momento para enviar ánimos al personal sanitario y recordar que debemos proteger y defender a quienes se ocupan de cuidar de nuestra salud.
¿ Agenda pública: 7 de abril de 2022
¿ Hoy empiezo con una reunión con el Ayuntamiento de Olivella, para trabajar en el proyecto de turismo sostenible que promueven desde el municipio.
¿ Me reuniré con los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que se han jubilado para agradecerles los servicios prestados.
¿ Tendré una reunión de trabajo con la directora del Banco Sabadell para trasladarle las preocupaciones que tenemos sobre la necesidad de mejorar la atención a las personas mayores.
¿ Me reuniré con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿ Me reuniré con el diputado de Movilidad, Espacios Naturales y Prevención de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona, Valentí Junyent, para hablar de las convocatorias de los PSTD.
¿ Hablaré, junto con la regidora Sandra Shimazu, con el representante de la expedición que ha traído a familias de Ucrania a la comarca para gestionar su acogida.
¿ La comisión de inversiones se reunirá con los portavoces de los grupos municipales para explicarles el Plan Municipal de Comunidad Energética y el Plan Municipal de Movilidad Sostenible.