Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 9 d'abril de 2020

Agenda pública, dijous 9 d'abril de 2020.

¿ Els esforços que se sumen són els que donen resultats!! L'ajuntament i la Residència El Redòs vam aconseguir l'oxígen que necessita la nostra gent gran i l'hospital de Sant Camil ens ha donat les mascaretes necessàries! GRÀCIES per la cooperació i la solidaritat!! Gràcies als treballadors i treballadores de la Residència per la bona feina que fan en moments tan difícils!!¿¿

¿ Los esfuerzos que se suman son los que dan resultados!! El ayuntamiento y la Residencia El Redòs conseguimos el oxígeno que necesita nuestra gente mayor y el hospital de San Camil nos ha dado las máscaras necesarias! GRACIAS por la cooperación y la solidaridad!! Gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Residencia por el buen trabajo que hacen en momentos tan difíciles!!