Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 10 de gener de 2022

Agenda pública: 10 de gener de 2022
Bon dia!
¿ Avui he començat el dia amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ He visitat l’Escola Mediterrània, amb les regidores Ana Herrera Bordallo i Paqui Carrasquilla Cuadrado, per veure com està funcionant el projecte CuEmE, un programa que fomenta la cultura emprenedora a l’alumnat de primària. Una iniciativa molt interessant!
¿ Em reuniré amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿ Farem la primera Junta de Govern de la Mancomunitat Penedès-Garraf del 2022.
¿ Em reuniré amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi i a la comarca.
¿ Reunió amb els portaveus dels grups municipals per explicar-los el Pla de gestió i explotació del Patrimoni, que inclourà el Castell de Ribes, l’Ermita de Sant Pau, el Centre d’Indians i el Teatre Municipal.
--
¿ Agenda pública: 10 de enero de 2022
¡Buenos días!
¿ Hoy he empezado el día con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ He visitado la Escola Mediterrània, con las regidoras Ana Herrera y Paqui Carrasquilla, para ver cómo está funcionando el proyecto CuEmE, un programa que fomenta la cultura emprendedora en el alumnado de primaria. ¡Una iniciativa muy interesante!
¿ Me reuniré con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿ Haremos la primera Junta de Gobierno de la Mancomunitat Penedès-Garraf de 2022.
¿ Me reuniré con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio y en la comarca.
¿ Reunión con los portavoces de los grupos municipales para explicarles el Plan de gestión y explotación del Patrimonio, que incluirá el Castell de Ribes, la Ermita de Sant Pau, el Centro de Indianos y el Teatro Municipal.