Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 11 de gener de 2016

Aquest matí l'he dedicat a temes mèdics de la família que afortunadament van en bon camí!  Aquesta tarda tinc diferents reunions amb entitats i al vespre, reunió de treball amb els grups polítics per al pressupost 2016.

Bon dilluns!