Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 16 d'octubre de 2017

Agenda pública: dilluns dia 16 d'octubre de 2017. 
Aquest matí he començat contestant correus i trucades per donar solució a alguns problemes que veïns i veïnes m'han fet arribar. Seguidament, reunió de seguiment del Pla de Reactivació Municipal amb el que estem fent millores a diferents llocs del municipi i alhora, va donant feina a persones que estan a l'atur. Després,  reunió amb el grup municipal popular per parlar del pressupost per al 2018. A la tarda, reunió de treball sobre el projecte de millora de la zona de la Pineda de Vilanova (barbacoes, lavabos, zona de joc...). Continuem treballant al 100%!!

Esta mañana he empezado contestando correos y llamadas para dar soluciones  a algunos problemas que vecinos y vecinas me han hecho saber. Seguidamente , reunión de seguimiento del Plan de Reactivación Municipal con el que estamos haciendo mejorasen diferentes lugares del municipio y a la vez, va dando trabajo a personas que están en el paro. Después,  reunión con el grupo municipal popular para hablar del presupuesto para el 2018. Por la tarde, reunión de trabajo sobre el proyecto de mejora de la zona de la Pineda de Vilanoveta (barbacoas, lavabos, zona de juegos...). Continuamos trabajando  al 100%!!