Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 16 de maig de 2022

Bon dilluns!! ¿¿ A partir d’avui, la gent jove del municipi disposa d’aules d’estudi perquè tinguin un espai adequat per preparar els exàmens i el final de curs, amb un horari ben ampli. Sempre estarem al costat de la gent jove per donar-los les millors oportunitats perquè tinguin un bon futur!
¿ Agenda pública: 16 de maig de 2022
¿¿ Començo el dia amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿¿ Em reuniré per parlar d’un programa per a la gent gran de Sant Pere de Ribes.
¿¿ Faré una reunió per conèixer un programa per al benestar animal al municipi.
¿¿ Em reuniré amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿¿ Assistiré a la Comissió Executiva i a l’Assemblea Oberta de la Federació del PSC per trobar-me amb companys i companyes socialistes per tractar temes importants del territori.
--
¡Feliz lunes! ¿¿ A partir de hoy, la gente joven del municipio dispone de aulas de estudio para que tengan un espacio adecuado para preparar los exámenes y el final de curso, con un horario muy amplio. ¡Siempre estaremos junto a la gente joven para darles las mejores oportunidades para que tengan un buen futuro!
¿ Agenda pública: 16 de mayo de 2022
¿¿ Empiezo el día con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿¿ Me reuniré para hablar de un programa para la gente mayor de Sant Pere de Ribes.
¿¿ Haré una reunión para conocer un programa para el bienestar animal en el municipio.
¿¿ Me reuniré con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿¿ Asistiré a la Comisión Ejecutiva y a la Asamblea Abierta de la Federación del PSC para encontrarme con compañeros y compañeras socialistas para tratar temas importantes del territorio.