Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 19 de setembre de 2022

Agenda pública: dilluns, 19 de setembre de 2022
Foto: nenes i nens de l'Escola Les Roquetes!!
¿aquest matí he anant a l'escola Les Roquetes a l'inici dels tallers que farem a les escoles per reforçar la separació dels residus i poder llençar-los correctament a cada contenidor¿¿
¿seguidament, he fet reunió de l'equip de direcció per millorar sobretot en la resposta a la ciutadania.
¿després, reunió amb la comissió executiva nacional del psc.
¿al migdia, reunió amb el centre bàsic de salut de Ribes per tradlladar queixes que tenim sobretot de l'atenció telefònica.
¿a la tarda tinc trobada amb les persones voluntàries del CAAD.
¿al vespre, tinc trobada amb companys i companyes de l'Alt Penedès i Garraf.
 
BON DILLUNS!!
Agenda pública: lunes, 19 de septiembre de 2022
Foto: niñas y niños de la Escuela Les Roquetes!!
¿esta mañana he ido a la escuela Les Roquetes al inicio de los talleres que haremos en las escuelas para reforzar la separación de los residuos y poder tirarlos correctamente a cada contenedor¿¿
¿seguidamente, he hecho reunión del equipo de dirección para mejorar sobre todo en la respuesta a la ciudadanía.
¿después, reunión con la comisión ejecutiva nacional del psc.
¿al mediodía, reunión con el centro básico de salud de Ribes para trasladar quejas que tenemos sobre todo de la atención telefónica.
¿por la tarde tengo encuentro con las personas voluntarias del CAAD.
¿por la noche, tengo encuentro con compañeros y compañeras del Alt Penedès y Garraf.
BUEN LUNES!!