Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns 20 i dimarts 21 de febrer de 2023

Agenda pública : dilluns i dimarts 20 i 21 de febrer de 2023
FOTO: treballs de posada a punt de les fonts del municipi i neteges a pressió.
¿ ahir dilluns vaig tenir reunió de l'equip de direcció per treballar millores en la resposta a la ciutadania.
¿ després vaig atendre visites de veïns i veïnes
¿ a la tarda, vaig tenir reunió amb els paradistes del mercat municipal
¿ avui he tingut reunió sobre el projecte de FRED-HUB de municipi
¿ seguidament, he treballat en diferents projectes d'activitat econòmica.
¿ he visitat les millores en fonts i neteges als carrers i places.
¿ a la tarda i vespre, tinc junta de govern, reunió de l'equip de govern i ple municipal.
BON DIMARTS!!
 
Agenda pública : lunes y martes 20 y 21 de febrero de 2023
FOTO: trabajos de puesta a punto de las fuentes del municipio y limpiezas a presión.
¿ ayer lunes tuve reunión del equipo de dirección para trabajar mejoras en la respuesta a la ciudadanía.
¿ después atendí visitas de vecinos y vecinas
¿ por la tarde, tuve reunión con los paradistas del mercado municipal
¿ hoy he tenido reunión sobre el proyecto de FRED-HUB de municipio
¿ seguidamente, he trabajado en distintos proyectos de actividad económica.
¿ he visitado las mejoras en fuentes y limpiezas en las calles y plazas.
¿ por la tarde, tengo junta de gobierno, reunión del equipo de gobierno y pleno municipal.
BUEN MARTES!!