Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 21 de març de 2022

Bon dia! ¿¿¿ Avui és el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. ¿¿¿¿ No podem tolerar cap actitud xenòfoba en la nostra societat. Digues no al racisme!
¿ Agenda pública: 21 de març de 2022
¿ Avui començo el dia amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Tindré una reunió per preparar la segona onada de l’Altaveu de la Ciutadania, una eina de consulta i participació ciutadana que estem implantant al municipi per fer consultes periòdiques, ja que ens permet posar en pràctica la nostra política de transparència i participació.
¿ Em trobaré amb la direcció de l'oficina del BBVA del municipi, per treballar en la millora de l'atenció a la gent gran.
¿ Farem una reunió interna de treball per aplicar la tecnologia de les Smart Cities i la domòtica en els equipaments municipals.
¿ Assistiré a la comissió executiva de la Federació Alt Penedès-Garraf del PSC.
--
¡Buenos días! ¿¿¿ Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿¿¿¿ No podemos tolerar ninguna actitud xenófoba en nuestra sociedad. ¡Di no al racismo!
¿ Agenda pública: 21 de marzo de 2022
¿ Hoy empiezo el día con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Tendré una reunión para preparar la segunda ola del Altaveu de la Ciutadania, una herramienta de consulta y participación ciudadana que estamos implantando en el municipio para realizar consultas periódicas, ya que nos permite poner en práctica nuestra política de transparencia y participación.
¿ Me reuniré con la dirección de la oficina del BBVA del municipio, para trabajar en la mejora de la atención a las personas mayores.
¿ Haremos una reunión interna de trabajo para aplicar la tecnología de las Smart Cities y la domótica en los equipamientos municipales.
¿ Asistiré a la comisión ejecutiva de la Federación Alt Penedès-Garraf del PSC.