Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 4 de setembre de 2017

Aquest matí he anat a BCN a la reunió de la comissió executiva nacional del PSC. Treballant conjuntament amb companys alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores per millorar el nostres municipis.  Al migdia,  reunió de treball amb secretaria i la regidoria de joventut amb diferents temes, entre ells, el conveni de col·laboració amb Endorfina  per apostar per un  projecte d'arts escèniques al municipi. A la tarda, reunió amb Pdecat-Via per treballar les ordenances municipals per al 2018. BON DILLUNS!!
Una imatge de la vorera que estem fent al davant de l'escola Les Roquetes. Molt millor per als pares i mares quan esperen la sortida dels seus nens i nenes!!

Esta mañana he ido a BCN a la reunión de la comisión ejecutiva nacional del PSC.  Trabajando conjuntamente con compañeros alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas para mejorar nuestros municipios. Al mediodía, reunión de trabajo con la secretaria y la concejala de juventud para diferentes temas, entre ellos, el convenio de colaboración con Endorfines para apostar por un proyecto de artes escénicas en el municipio. Por la tarde, reunión con Pdecat-Via para trabajar las ordenanzas municipales para el 2018. BUEN LUNES!!
Una imagen de la acera que estamos haciendo delante de la escuela Les Roquetes. Mucho mejor para los padres y madres cuando esperan a sus niños y niñas.