Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 7 de novembre de 2022

Agenda pública: dilluns 7 de novembre de 2022
¿ aquest matí ens ha visitat la Delegada del Govern d'Espanya, Maria Eugènia Gay. Li hem traslladat peticions i explicat projectes on el finançament estatal serà clau !!
1. Projecte "never alone" perquè les persones depenents puguin ser ateses a casa el màxim temps possible de manera digna.
2. AKO HUB projecte per atraure indústria al nostre municipi.
Gràcies pel compromís de suport!!
¿ al migdia he tingut reunió amb el Banc Sabadell per veure com va l'atenció a la gent gran i també per demanar-los suport per a un projecte sobre la bretxa digital.
¿ a la tarda, tinc reunió d'equip de direcció i després Assemblea de la Mancomunitat.
BON DILLUNS!!
Agenda pública: lunes 7 de noviembre de 2022
¿ esta mañana nos ha visitado la Delegada del Gobierno de España, Maria Eugenia Gay. Le hemos trasladado peticiones y explicado proyectos donde la financiación estatal será clave!!
1. Proyecto "never alone" para que las personas dependientes puedan ser atendidas en casa el máximo tiempo posible de forma digna.
2. AKO HUB proyecto para atraer industria a nuestro municipio.
Gracias por el compromiso de soporte!!
¿ al mediodía he tenido reunión con el Banco Sabadell para ver cómo va la atención a la gente mayor y también para pedirles apoyo para un proyecto sobre la brecha digital.
¿ por la tarde, tengo reunión de equipo de dirección y luego Asamblea de la Mancomunidad.
BUEN LUNES!!