Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 8 de febrer de 2021

Agenda pública: dilluns 8 de febrer de 2021
¿Avui ha estat un dia intens!! Ara he acabat d'una reunió amb el consell comarcal per parlar de possibles projectes per presentar als fons europeus.
He començat el dia amb reunió de direcció per treballar canvis de millora en l'organització. També treball amb Seraf (espai blau). Reunió amb urbanisme pel projecte de l'autòdrom i resposta de missatges i trucades. Bona nit a tots i totes!!
¿Hoy ha sido un día intenso !! Ahora he acabado de una reunión con el consejo comarcal para hablar de posibles proyectos para presentar a los fondos europeos. He empezado el día con reunión de dirección para trabajar cambios de mejora en la organización. También trabajo con Seraf (espacio azul. Reunión con urbanismo por el proyecto del autódromo y respuesta de mensajes y llamadas. Buenas noches a todos y todas !!