Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 9 de març de 2020

Agenda pública: dilluns dia 9 de març de 2020

Aquest matí he tingut la visita del Diputat president de l'àrea d'infraestructures, mobilitat, urbanisme, habitatge i espais naturals de de la Diputació de BCN @dibacat i alcalde de Subirats Pere Pons Vendrell. Hem caminat pel nucli antic de Ribes i per les obres del carril bici i vianants! Seguidament, tinc visita d'obres al pavelló de Les Roquetes i al migdia, treball amb l'equip de direcció. BON DILLUNS!!

Esta mañana he tenido la visita del Diputado presidente del área de infraestructuras, movilidad, urbanismo, vivienda y espacios naturalsde de la Diputación de BCN @dibacat y alcalde de Subirats Pere Pons Vendrell. Hemos andado por el núcleo antiguo de Ribes y por las obras del carril bici y peatones! Seguidamente, tengo visita de obras al pabellón de Las Roquetes y a mediodía, trabajo con el equipo de dirección. BUEN LUNES!!