Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 10 de març de 2020

Agenda pública, dimarts 10 demarç de 2020.

Bon dia a tots i totes!! Avui tenim  Junta de Govern Local i us passo els temes que aprovarem perquè esteu informats com l'ampliació d'horaris del servei d'atenció psicològica per a dones maltractades, les bases de la propera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes, el tancament de contenidors soterrats als carrers Comtes de Barcelona, Jaume Balmes, Garcia Lorca i pl. Layret o la millora de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic entre c. Mare de Déu de Montserrat i c. Nou. Continuem treballant!!¿

Buenos días a todos y todas!! Hoy tenemos Junta de Gobierno Local y os paso los temas que aprobaremos porque estáis informados como la ampliación de horarios del servicio de atención psicológica para mujeres maltratadas, las bases de la próxima convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas, el cierre de contenedores soterrados en las calles Comtes de Barcelona, Jaume Balmes, Garcia Lorca y pl. Layret o la mejora de la instalación eléctrica del alumbrado público entre c. Verge Maria de Montserrat y c. Nou. Continuamos trabajando!!