Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 11 d'abril de 2017

Aquest matí començo contestant missatges i posant ordre a temes de l'agenda. Seguidament, reunió de treball amb l'equip de govern. Després, mesa de contractació de les obres de la 2a fase de la casa de la vila. Al migdia, junta de govern local. A la tarda, reunió amb Espai Públic per planificar millores a carrers i places. Seguidament, reunió amb els portaveus dels grups municipals per preparar el proper ple del dimarts vinent.

BON DIMARTS!! Una foto de la signatura dels convenis de col·laboració amb escoles del municipi. Gràcies per la feina que feu dia a dia!!!