Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 11 de gener de 2022

Agenda pública: 11 de gener de 2022
Bon dia!
¿ Començo el dimarts amb la reunió del gabinet de crisi municipal per fer seguiment de la pandèmia de la COVID-19 al municipi.
¿ Visito l’Escola Els Costarets, amb les regidores Ana Herrera Bordallo i Paqui Carrasquilla Cuadrado, per fer seguiment del projecte CuEmE d’emprenedora a les escoles. ¿
¿ Visitaré Masía Mas d'en Giralt, un exemple d’ecoturisme i turisme sostenible al municipi. ¿
¿ A la tarda, faré una reunió de coordinació del govern per planificar l’any 2022.
--
¿ Agenda pública: 11 de enero de 2022
¡Buenos días!
¿ Empiezo el martes con la reunión del gabinete de crisis municipal para hacer seguimiento de la pandemia de la COVID-19 en el municipio.
¿ Visito la Escuela Els Costarets, con las regidoras Ana Herrera y Paqui Carrasquilla, para hacer seguimiento del proyecto CuEmE de emprendedora en las escuelas. ¿
¿ Visitaré Mas d'en Giralt, un ejemplo de ecoturismo y turismo sostenible en el municipio. ¿
¿ Por la tarde, haré una reunión de coordinación del gobierno para planificar el año 2022.