Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 11 de juliol de 2017

Aquest matí he començat amb una reunió de coordinació amb l'equip de govern. Hem treballat ordenances per a l'any 2018 i projectes que tenim en marxa. Després,  reunió de treball amb la interventora i el tresorer. Seguidament, he atès una visita i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, ple extraordinari municipal i seguidament comissions informatives per preparar el proper ple municipal on presentem una modificació de pressupost per complementar alguns projectes com l'ermita de Sant Pau , les pistes de Sant Agustí i l'annex al pavelló.  Continuem millorant el poble !! BON DIMARTS!!

Està mañana he empezado con una reunión de coordinación del equipo de gobierno. Hemos trabajado las ordenanzas para el próximo año 2018 y proyectos que están en marcha. Después, reunión de trabajo con la interventora y el tesorero. Seguidamente he atendido a una visita y al mediodía, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, pleno extraordinario municipal i seguidamente, comisiones informativas para preparar el próximo pleno municipal donde presentaremos una  modificación de presupuesto para proyectos como la ermita de Sant Pau, las pistas de Sant Agustín y el anexo al pabellón. Continuamos mejora do el pueblo. BUEN MARTES!!