Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 12 d'abril de 2022

Avui és el Dia de l’Atenció Primària i vull agrair als professionals sanitaris que estan als CAP cuidant la nostra salut en primera línia la seva professionalitat i dedicació. Gràcies!
¿ Agenda pública: 12 d'abril de 2022
¿ Avui he visitat la zona del carrer Dr. Fleming per treballar amb Espai Públic les millores que farem a l’entorn.
¿ Celebrarem la Junta de Govern Local.
¿ Farem una reunió de coordinació del govern municipal.
--
Hoy es el Día de la Atención Primaria y quiero agradecer a los profesionales sanitarios que están en los CAP cuidando de nuestra salud en primera línea su profesionalidad y dedicación. ¡Gracias!
¿ Agenda pública: 12 de abril de 2022
¿ Hoy he visitado la zona de la calle Dr. Fleming para trabajar con Espai Públic las mejoras que haremos en el entorno.
¿ Celebraremos la Junta de Gobierno Local.
¿ Haremos una reunión de coordinación del gobierno municipal.