Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 12 de setembre de 2017

Bon dia, avui els nens i nenes, nois i noies comencen el curs a les nostres escoles i instituts. Un dia especial per les famílies. Hem estat treballant aquest estiu per avançar obres d'acondicionament i millora i encara veure-ho al llarg dels propers mesos algunes més. Hem treballat en les beques per al material escolar, una iniciativa que vam començar l'any passat. Estem compromesos amb l'educació i volem anar ampliant els suports perquè els nostres nois i noies estiguin ben preparats. Hem estat fent gestions amb la Generalitat, Direcció General d'Ensenyament per l'Institut Xaloc perquè els vam fer proposta d'avançar les obres signant un conveni de col·laboració però encara no tenim resposta, en aquest cas des la Conselleria d'Economia. Espero que en breu ens contestin i puguem tirar-lo endavant!! Us desitjo, un bon inici de curs i molta força a les famílies que esteu sempre dempeus al costat dels vostres fills i filles!! Un reconeixement i tot el meu suport a la feina dels mestres i una petició : que poseu tot el vostre cor en aquesta tasca que no es gens fàcil!  BON DILLUNS!!  Una frase que marca una manera de entendre l'educació i la vida : "Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás.-Phil Collins."

Buenos días,  hoy les niños y niñas, chicos y chicas empiezan el curso en nuestras escuelas e institutos. Un día especial para las familias. Hemos estado trabajando este verano para avanzar obras de acondicionamiento y mejora y todavía veremos algunas más al largo de los próximos meses. Hemos trabajado en las becas del material escolar , una iniciativa que empezamos el año pasado. Estamos comprometidos con la educación y queremos ampliar los apoyos para que nuestros chicos y chicas estén bien preparados. Hemos estado haciendo gestiones con la Direcció General d'Ensenyament por el instituto Xaloc porque les hicimos la propuesta de avanzar las obras firmando un convenio de colaboración pero todavía no hemos recibido respuesta de la Conselleria de Economía. Espero que en breve nos contesten y podamos hacerlo!! Os deseo, un buen inicio de curso y mucha fuerza a las familias que estais siempre al lado de vuestros hijos e hijas!! Un reconocimiento y todo mi apoyo a los maestros y una petición : que pongáis todo vuestro corazón en este trabajo que no siempre es fácil !! BUEN LUNES!! una frase que marca una manera de entender la educación y la vida  "Aprendiendo enseñarás y enseñando aprenderás.-Phil Collins."