Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 18 d'abril de 2023

Arribar a casa a aquesta hora i veure que encara queda una estona de sol¿¿, m'encanta!!!
Agenda pública: dimarts 18 d'abril de 2023
¿ aquest matí he tingut reunió amb la directora d'Agència d'habitatge per parlar d'habitatges ocupats que són conflictius.
¿ seguidament la Diputació ens ha presentat el Pla Local d'Habitatge que ens està redactant. Molt interessant i ens han felicitat per tota la feina que estem fent al municipi en habitatge.
¿ al migdia he tingut visites de veïns I veïnes.
¿ a la tarda, junta de govern, coordinació i junta de portaveus per preparar el Ple Municipal.
BON DIMARTS!!
 
Llegar a casa a esta hora y ver que todavía queda un rato de sol,¿¿ me encanta!!!
Agenda pública: martes 18 de abril de 2023
¿ esta mañana he tenido reunión con la directora de Agencia de vivienda para hablar de viviendas ocupadas que son conflictivas.
¿ seguidamente la Diputación nos ha presentado el Plan Local de Vivienda que nos está redactando. Muy interesante y nos han felicitado por todo el trabajo que estamos haciendo en municipio en vivienda.
¿ al mediodía he tenido visitas de vecinos y vecinas.
¿ por la tarde, junta de gobierno, coordinación y junta de portavoces para preparar el Pleno Municipal.
BUEN MARTES!!