Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres 20 i dijous 21 de maig de 2020

Agenda pública: dimecres i dijous dia 20 i 21 de maig de 2020
¿Ahir vaig tenir diferents reunions entre elles per parlar del nou contracte de manteniment del clavegueram i a la tarda amb el patronat de El Redòs. Vull agrair tota la feina de l'equip durant temps molt difícils que ha viscut la residència. Vaig anar a veure també les desinfeccions que fem després del mercat municipal i agrair als adf la seva col.laboració. ¿
¿Avui, estic contestant correus, missatges, trucades de telèfon.¿¿ Parlant amb les alcaldesses de la comarca per contrastar decisions que hem de prendre i a la tarda, reunió de l'equip de govern!! BON DIJOUS!!
¿Ayer tuve diferentes reuniones entre ellas para habla del nuevo contrato de mantenimiento del alcantarillado y por la tarde con el patronato del Redòs. Quiero agradecer todo el trabajo del equipo durante tiempos muy difíciles que ha vivido la residencia. Fui a ver también las desinfecciones que hacemos después del mercado municipal y agradecer a los adf su colaboración. ¿

 ¿Hoy, estoy contestando correos, mensajes, llamadas de teléfono.¿¿ Hablando con las alcaldesas de la comarca para contrastar decisiones que tenemos que tomar y por la tarde, reunión del equipo de gobierno!! BUEN JUEVES!!