Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 21 d'agost de 2018

Agenda pública: dimarts dia 21 d'agost de 2018.


Aquest matí tinc reunió de treball amb alcaldia per posar al dia temes que tenim pendents. Signaré documentació i desprès, aniré a visitar obres que tenim en marxa. També visitaré Can Lloses-Can Marcer que avui comencem els treballs de neteja de les parcel.les municipals. Continuem treballant!!

Esta mañana tengo reunión con alcaldia para poner al dia temas que tenemos pendientes. Firmaré documentació  y después iré a visitar obras que tenemos en marcha. También visitaré Can Lloses-Can Marcer que hoy empezamos los trabajos de limpieza de las parcelas municipales. Continuamos trabajando!!