Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 27 de setembre de 2022

Agenda pública: dimarts 27 de setembre de 2022
¿ aquest matí he visitat l'escola La Riera a Ribes i l'Institut Can Puig!! Gràcies als equips de mestres i professors i a les famílies pels projectes educatius!! Teniu el nostre suport!
¿ ara, tinc Junta de Govern Local i reunió de coordinació de l'Equip de Govern.
¿ reunió amb alumnes de formació del curs sociosanitari.
BON DIMARTS!!
Agenda pública: martes 27 de septiembre de 2022
¿ esta mañana he visitado la escuela La Riera en Ribes y el Institut Can Puig!! ¡Gracias a los equipos de maestros y profesores ya las familias por los proyectos educativos!! ¡Tiene nuestro apoyo!
¿ ahora, tengo Junta de Gobierno Local y reunión de coordinación del Equipo de Gobierno.
¿ reunión con alumnos de formación del curso sociosanitario.
BUEN MARTES!!