Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 5 d'abril de 2022

Bon dia! Seguim amb el manteniment de jocs infantils i reparació de pilones. Cuidem els nostres carrers i places!! Entre tots i totes ho fem possible!
¿ Agenda pública: 5 d'abril de 2022
¿ Començo el dia amb una reunió interna per treballar les bases d’adjudicació dels habitatges de lloguer assequible del carrer Dr. Ferran.
¿ Aniré a felicitar una veïna centenària del municipi i portar-li un ram de flors, juntament amb la regidora Paqui Carrasquilla.
¿ Tindré una reunió de treball amb l’equip redactor de la reforma de El Local.
¿ Em trobaré amb el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, i l'Ajuntament de Barcelona.
¿ Celebrarem la Junta de Govern Local.
¿ Farem una reunió de coordinació de govern.
¿ Assistiré a la presentació de Garraf Sona 2022.
--
¡Buenos días! Seguimos con el mantenimiento de parques infantiles y la reparación de pilones. ¡Cuidamos nuestras calles y plazas! ¡Entre todos y todas lo hacemos posible!
¿ Agenda pública: 5 de abril de 2022
¿ Empiezo el día con una reunión interna para trabajar las bases de adjudicación de las viviendas de alquiler asequible de la calle Dr. Ferran.
¿ Iré a felicitar a una vecina centenaria del municipio y llevarle un ramo de flores, junto con la regidora Paqui Carrasquilla.
¿ Tendré una reunión de trabajo con el equipo redactor de la reforma de El Local.
¿ Tendré un encuentro con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y el Ayuntamiento de Barcelona.
¿ Celebraremos la Junta de Gobierno Local.
¿ Realizaremos una reunión de coordinación de gobierno.
¿ Asistiré a la presentación de Garraf Sona 2022.