Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 8 de novembre de 2022

Agenda pública: dimarts 8 de novembre de 2022
¿ aquest matí he visitat les millores del parc infantil de la plaça Jaume Gómez!
¿ he tingut reunió amb intervenció i gerència per temes relacionats amb el pressupost i organització.
¿ a la tarda, junta de govern local.
BON DIMARTS!!
Agenda pública: martes 8 de noviembre de 2022
¿ esta mañana he visitado las mejoras del parque infantil de la plaza Jaume Gómez!
¿ he tenido reunión con intervención y gerencia por temas relacionados con el presupuesto y organización.
¿ por la tarde, junta de gobierno local.
BUEN MARTES!!