Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 2 de novembre de 2022

Agenda pública: dimecres 2 de novembre de 2022
FOTO: reunió de la comissió de formació ptofessional amb el director de FP de la Generalitat a l'IES Alexandre Galí
¿ aquest matí ens hem trobat per analitzar la necessitat de la Formació Professional a la comarca del Garraf. He pogut parlar amb el Director de FP de la Generalitat per demanar-li més cicles formatius al municipi.
¿ seguidament, reunió amb una activitat econòmica que es vol instal.lar al municipi.
¿ a la tarda, tinc junta de govern local i coordinació d'equip
¿ després, reunió amb els veïns del carrer Pere II per fer seguiment de les obres de millora.
BON DIMECRES!!
Agenda pública: miércoles 2 de noviembre de 2022
FOTO: reunión de la comisión de formación ptofesional con el director de FP de la Generalitat en el IES Alexandre Galí
¿ esta mañana nos hemos encontrado para analizar la necesidad de la Formación Profesional en la comarca del Garraf. He podido hablar con el Director de FP de la Generalitat para pedir más ciclos formativos al municipio.
¿ seguidamente, reunión con una actividad económica que se desea instalar en el municipio.
¿ por la tarde, tengo junta de gobierno local y coordinación de equipo
¿ después, reunión con los vecinos de la calle Pedro II para realizar seguimiento de las obras de mejora.
BUEN MIÉRCOLES!!