Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 22 de març de 2023

Agenda pública: dimecres 22 de març de 2023
¿ aquest matí he vist les obres que van avançant del nou aparcament a l'entrada de Les Roquetes! S'ha acabat la canalització de les aigües de pluja per poder continuar amb la resta de l'obra.
¿ he tingut entrevista amb RAC1 i amb El Punt Avui per explicar diferents projectes que tenim en marxa i altres que volem aconseguir.
¿ he anat al mercat per convidar els veïns i veïnes a la propera trobada per elaborar el programa electoral.
¿ al migdia, reunió sobre la comunitat energètica local que volem posar en marxa al municipi.
¿ a la tarda, reunió del Consell Escolar Municipal
¿ al vespre, reunió amb les treballadores de les llars d'infants.
 
Agenda pública: miércoles 22 de marzo de 2023
¿ esta mañana he visto las obras que van avanzando del nuevo aparcamiento en la entrada de Les Roquetes! Se ha terminado la canalización de las aguas de lluvia para poder continuar con el resto de la obra.
¿ he tenido entrevista con RAC1 y con El Punt Avui para explicar diferentes proyectos que tenemos en marcha y otros que queremos conseguir.
¿ he ido al mercado para invitar a los vecinos y vecinas al próximo encuentro para elaborar el programa electoral.
¿ al mediodía, reunión sobre la comunidad energética local que queremos poner en marcha en el municipio.
¿ por la tarde, reunión del Consejo Escolar Municipal
¿ al anochecer, reunión con las trabajadoras de las guarderías.